Έμψυχο δυναμικό

Τερματοφύλακας

Αμυντικός

Μέσος

Επιθετικός