Τρόπαια

20 Πρωταθλήματα
14 Κύπελα
16 Ασπίδες
 • 2012
  Κύπελο
  Ασπίδα
 • 2011
  Κύπελο
 • 2010
  Πρωτάθλημα
  Ασπίδα
 • 2005
  Κύπελο
  Ασπίδα
 • 2003
  Πρωτάθλημα
  Ασπίδα
 • 2001
  Πρωτάθλημα
  Ασπίδα
 • 2000
  Κύπελο
 • 1994
  Κύπελο
  Ασπίδα
 • 1993
  Πρωτάθλημα
 • 1991
  Κύπελο
  Ασπίδα
 • 1989
  Πρωτάθλημα
  Ασπίδα
 • 1988
  Κύπελο
  Ασπίδα
 • 1987
  Πρωτάθλημα
  Ασπίδα
 • 1985
  Πρωτάθλημα
 • 1984
  Πρωτάθλημα
 • 1983
  Πρωτάθλημα
  Κύπελο
  Ασπίδα
 • 1982
  Πρωτάθλημα
  Κύπελο
  Ασπίδα
 • 1981
  Πρωτάθλημα
  Κύπελο
  Ασπίδα
 • 1980
  Κύπελο
  Ασπίδα
 • 1979
  Πρωτάθλημα
  Ασπίδα
 • 1978
  Πρωτάθλημα
 • 1977
  Πρωτάθλημα
 • 1976
  Πρωτάθλημα
 • 1975
  Πρωτάθλημα
 • 1974
  Πρωτάθλημα
  Κύπελο
 • 1972
  Πρωτάθλημα
  Κύπελο
 • 1966
  Πρωτάθλημα
  Ασπίδα
 • 1965
  Κύπελο
 • 1961
  Πρωτάθλημα
20 Πρωταθλήματα
2009-2010
2002-2003
2000-2001
1992-1993
1988-1989
1986-1987
1984-1985
1983-1984
1982-1983
1981-1982
1980-1981
1978-1979
1977-1978
1976-1977
1975-1976
1974-1975
1973-1974
1971-1972
1965-1966
1960-1961
14 Κύπελα
2011-2012
2010-2011
2004-2005
1999-2000
1993-1994
1990-1991
1987-1988
1982-1983
1981-1982
1980-1981
1979-1980
1973-1974
1971-1972
1964-1965
16 Ασπίδες
2011-2012
2009-2010
2004-2005
2002-2003
2000-2001
1993-1994
1990-1991
1988-1989
1987-1988
1986-1987
1982-1983
1981-1982
1980-1981
1979-1980
1978-1979
1965-1966